O nás ( main block )


JVB příběh

Společnost JVB Engineering s.r.o. byla založena v srpnu 1992. Do roku 2001 se zaměřovala na dva základní obory – na komplexní služby v oblasti měření a regulace vzduchotechniky, vytápění a klimatizace a na dodávky zboží a služeb v oblasti výpočetní techniky. V roce 2001 došlo k rozšíření nabídky služeb a k nastavení nových cílů společnosti. Předmět podnikání v oblasti měření a regulace byl rozšířen na oblast komplexních dodávek technického zařízení budov, především se zaměřením na soubory silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. Tuto činnost jsme postupně rozšířili o komplexní dodávky v oblasti vzduchotechniky a klimatizace.

Vice
JVB environmentální politika

Pečujeme o vzduch, který dýcháte. Nabízíme produkty, systémy a služby k uspokojení potřeb Vás, našich zákazníků, na čistý vzduch na pracovišti. Navíc děláme vše pro prevenci nebo minimalizaci dopadu našich aktivit na životní prostředí. Dodáváme vysoce kvalitní, odolné a spolehlivé produkty pro čištění vzduchu, ventilaci a klimatizaci. Neustále hledáme způsoby, jak zlepšit energetickou účinnost námi dodávaných řešení. Snažíme se optimalizovat dodavatelský řetězec pro snížení transportních nákladů. Ekologické dopady našich marketingových a prodejních operací nám také nejsou lhostejné, a proto se zaměřujeme především na on-line marketing. Efektivně plánujeme servisní a údržbové práce z důvodu minimalizace transportu a zaměřujeme se na rozvoj alternativních konceptů služeb s nižším dopadem na životní prostředí. Naše zkušenosti a náš upřímný závazek k požadavkům zákazníka nám umožňují poskytovat našim zákazníkům to pravé řešení, které potřebují. To zahrnuje nejen potřebu kvalitního vzduchu na pracovišti, ale také energeticky úsporné a ekonomicky rentabilní řešení. Naším posláním je získat konkurenční výhodu nabídkou sofistikovaných ekologických technologií na zajištění kvalitního vzduchu.

JVB firemní zásady

Každý je jiný. A to platí i o lidech pracujících v JVB. V naší společnosti jsou zaměstnáni lidé různého věku, s různým vzděláním, zkušenostmi a odpovědností. Přes svou rozmanitost máme jedno společné – ve své každodenní práci sdílíme stejné hodnoty. Naším primárním cílem je být ziskoví. To nám konec konců umožňuje pokračovat v podnikání. Také jsme ale přesvědčení, že je důležité, aby nás práce bavila a abychom respektovali a přijali jeden druhého takového, jací jsme. Jediný způsob, jak dosáhnout našich cílů a vizí, je poctivá týmová práce.