Sociální služby: Bez vzduchu přežijeme pouze 3 minuty

Můžeme přežít 3 týdny bez jídla…

Můžeme přežít 1 týden bez vody…

Bez vzduchu přežijeme pouze 3 minuty…

Nebezpečím, zapříčiněných znečištěným vzduchem, čelíme všichni. Není tedy žádným překvapením, že kvalita vzduchu, který dýcháme, je stále důležitějším tématem. V každém uzavřeném prostoru se nachází nespočet prachových částic, roztočů, bakterií, virů a pylů, které vážným způsobem zhoršují kvalitu vnitřního vzduchu. Samostatnou kapitolou je vzduch znečištěný specifickými odéry, nepříjemnými pachy a nebezpečnými plyny. Následkem jsou bolesti hlavy, ztráta koncentrace, únava, podráždění nosu a dýchacích cest. Řešením jsou kvalitní profesionální čističky vzduchu, které se dají přizpůsobit vašim individuálním potřebám.

Společnost JVB Engineering je specialistou na čištění vzduchu. Specializujeme se na zdravotnická zařízení a zařízení poskytující sociální služby. Zde nejčastěji odstraňujeme nepříjemné pachy na pokojích klientů, ve skladech, společenských místnostech či chodbách. Tuto problematiku nejlépe řeší použití aktivního uhlí a jeho adsorpční vlastnosti. Další kapitolou je odstranění tabákového kouře. Ale o tom vám napíšeme v příštím čísle. V případě, že řešíte jakýkoli problém s nepříjemnými pachy, neváhejte nás kontaktovat.