Sociální služby: Kouření povoleno?

V pobytových zařízeních sociálních služeb se otázka odstraňování tabákového kouře objevuje velice často.

Společnost JVB Engineering řeší tuto problematiku již více jak 15 let. Nejčastěji do již zřízených kuřáren instaluje čističky vzduchu s elektrostatickým filtrem.

Jak čištění vzduchu od tabákového kouře funguje?

Do prostoru, kde se kouří, nainstalujeme na vhodné místo čističku vzduchu s elektrostatickým filtrem. Filtr pracuje na principu ionizace, kdy elektrostaticky nabité částice prachu a tabákového kouře jsou zachycovány na lamelách

s opačným nábojem. Uhlíkový filtr následně zbavuje vyčištěný vzduch nepříjemných pachů. Kuřárna tedy nepotřebuje žádnou další vzduchotechniku a přesto je v ní vzduch neustále čištěn. JVB zajišťuje pravidelnou výměnu a servis filtrů.

Co jsou kuřácké kabiny?

Elegantní řešení nabízejí speciální kuřácké kabiny, určené pro instalaci uvnitř budov. Minimalizují prostorové nároky a lze je využít tam, kde není možnost vytvoření samostatné kuřácké místnosti. Kuřácká kabina uvnitř sebe vytváří mírný podtlak a tak dokáže dokonale vyčistit prostor nejen uvnitř kabiny, ale i v těsné blízkosti kolem. Proto je možné toto zařízení využít i pro imobilní klienty.