TátaFest 2016 v Doubici

Společnost JVB se stala již podruhé partnerem akce TátaFest 2016, který se konal 19.června v obci Doubice ve šluknovském výběžku. A jak to letos dopadlo?  Dívky bagrovaly ….Otcové soutěžili v sekání dřeva. …Kdo už nemohl,  šel se občerstvit pivem a vuřty k ohni….  Odvážlivci si vyzkoušeli chůzi po laně a střelbu s luku…. Během celé …